اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی

مجید متقی طلب؛ مینو میرزاوند چگینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ مصطفی گلشکن

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 527-534

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.264711.653658

چکیده
  به­منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم­مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت­نی جوجه­های گوشتی، تعداد 480 عدد تخم­مرغ بارور سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 6 تیمار، 4 تکرار و 20 تخم‌مرغ در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل بدون تزریق یا شاهد منفی (NC)، و تزریق 1 میلی­لیتر سرم فیزیولوژی یا شاهد ...  بیشتر

تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس

فریده عبدالعلی زاده الوانق؛ مرضیه ابراهیمی؛ حسین دقیق کیا

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 207-217

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.221665.653484

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت­های خون جوجه­های گوشتی یک روزۀ سویۀ راس بود. شمار 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت گروه آزمایشی و هر گروه دارای سی تخم­مرغ انفرادی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3

طاهره عباسی؛ ملک شاکری؛ مجتبی زاغری؛ حمید کهرام

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 349-356

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59790

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویتامین­های (OH)D325 و K3 با استفاده از تزریق درون تخم­مرغی بر سامانة ایمنی جوجه­های گوشتی بود. 800 تخم­ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 در طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل (3×4) در دوازده تیمار، چهار تکرار و شانزده مشاهده، انجام گرفت. تیمارها شامل ویتامین D (0، 4/0، 6/0، 8/0 میکروگرم) و ویتامین K (0، 2، 6 میکروگرم) بودند. ...  بیشتر