اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

سید غلامرضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ علی اشرف محرابی اولادی؛ حسن درمانی کوهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 133-142

چکیده
  به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه‌های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب‌زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته ...  بیشتر

تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری

مهدی بهگر؛ رضا ولی زاده؛ محمد میرزایی؛ عباس علی ناصریان

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 331-342

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیرده از 8 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین شیردهی 13±47 روز در یک طرح مربع لاتین 4×4 چرخشی با آرایش فاکتوریل 2×2 استفاده شد. تیمارها شامل دو اندازه قطعات علوفه یونجه (5 و 20 میلی‌متر) و دو سطح پوسته سویا (صفر و 50 درصد جایگزین ...  بیشتر