ارزیابی ارزش تغذیه‌ای ترکیبات قابل رسوب خیساب ذرت توسط تانن‌های استخراج شده از ضایعات ‏کشمش به‌عنوان یک منبع پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان

ابوالفضل کولیوند؛ آرش آذرفر؛ امیر فدایی فر؛ ایوب عزیزی

دوره 53، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 255-271

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.340154.653876

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی ارزش تغذیه­ای و برآورد میزان پروتئین محافظت شده پروتانومیکس به‌عنوان یک منبع پروتئینی جدید و مقایسه آن با کنجاله سویا طراحی شده است. پروتانومیکس پودری قهوه­ای رنگ بوده و از جداسازی رسوب ناشی از واکنش تانن­ با خیساب ذرت حاصل می‌شود. مقدار پروتئین خام (CP) و انرژی قابل­ متابولیسم (ME) در این منبع پروتئینی ...  بیشتر

آثار استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بی‌کربنات‌سدیم بر بهبود ارزش تغذیه‌ای جیره‌های حاوی تانن در ‏جوجه‌های گوشتی

فرزانه محمدی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها؛ شیما حسینی فر

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 163-175

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.320859.653818

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف میوه بلوط (صفر یا 20 درصد جیره) و افزودنی خوراکی کاهش­دهنده سطح تانن (بدون افزودنی، 10 گرم پلی‌اتیلن‌گلیکول در کیلوگرم جیره و 25/0 درصد بی‌کربنات‌سدیم در جیره) بر عملکرد، تغییرات بافتی کلیه و کبد جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه سویه راس 308 (میانگین وزن 41 گرم و نسبت مساوی نر و ماده) بر پایه طرح ...  بیشتر

تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی

فاطمه ندایی؛ محمد هوشمند؛ سیامک پارسایی؛ مهرداد معمار

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 219-228

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.227014.653504

چکیده
   تأثیر سطوح 0، 15و 20 درصد میوۀ بلوط به‌عنوان جایگزین ذرت در جیره‌های حاوی متیونین سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) و دو برابر سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) بر عملکرد تولیدی مرغ گوشتی با استفاده از 528 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ کاب 500 در قالب آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایۀ طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. در همۀ دوره­های ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 261-270

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59031

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه‌ای پروتئین کنجاله‌های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به‌منظور فرآوری کنجالۀ سویا (کنترل، 10 و 15 درصد از مادۀ خشک کنجاله) و کنجالۀ کلزا (کنترل، 5 و 10 درصد از مادۀ خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن‌های مختلف (انار-پسته، ...  بیشتر

تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند

زهرا امینی فرد؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 135-144

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.61676

چکیده
  این آزمایش برای شناخت خصوصیات تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی (خنجوک) با هدف استفاده از آن در جیرة گوسفند انجام شد. در آغاز خصوصیات شیمیایی برگ خنجوک اندازه‌گیری شد. آنگاه جیره‌هایی برای گوسفند حاوی 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد برگ خنجوک تهیه شدند. برای تعیین بهترین مقدار جایگزینی آن با سیلاژ ذرت با روش تولید گاز، خصوصیات هضم و تخمیر جیره‌ها ...  بیشتر

اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده

بهروز یاراحمدی؛ مرتضی چاجی؛ محمد بوجارپور؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی رضایی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 429-443

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56828

چکیده
  آزمایش با هدف بررسی اثر علوفۀ اسپرس به‌عنوان یک منبع تانن و نیز نسبت علوفه به کنسانتره بر مصرف و قابلیت هضم، خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای، فراسنجه‌های خونی، مقدار تولید و ترکیبات شیر میش‌های شیرده انجام گرفت. بدین منظور از 8 رأس میش شیرده نژاد لری بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح مربع لاتین 4×4 تکرارشونده استفاده شد. تیمارها با دو ...  بیشتر

اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی

فاطمه شمعی؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 247-261

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56419

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف فراوری‌های حرارتی شامل اتوکلاو، تفت‌دادن، پولکی‌کردن با بخار و ریزموج، بر ترکیب شیمیایی، غلظت مواد ضد مغذی (تانن و ترکیبات فنولیک)، تجزیه‌پذیری مادۀ خشک و پروتئین خام انجام گرفت. در این آزمایش از سه رأس گاو نر بالغ فیستوله‌گذاری‌شدۀ نژاد هلشتاین (طرح بلوک کامل تصادفی) و میزان گاز ...  بیشتر

اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها

زهرا سلطانی؛ داریوش علیپور

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 305-312

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.50372

چکیده
  در تحقیق حاضر، آزمایش ترکیبات شیمیایی، ترکیبات فنولیک، و فراسنجه‌های تخمیر در بخش‌های متفاوت پسماند کشمش بااستفاده از آزمون تولید گاز با و بدون پلی‍‌اتیلن گلیکول (PEG) انجام شد. بخش‌های گوناگون پسماند کشمش شامل کشمش‌های وازده، دم، ساقه، مخلوط کشمش‌ـ‌دم‌ـ‌ساقه، و شکرک (محصول پودری‌شکل که پس از سورت کردت کشمش به‌دست می‌آید) ...  بیشتر

تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی

رضا لطفی نوقابی؛ یوسف روزبهان

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 231-237

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی گوارش‌پذیری ماده آلی پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (OMD) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی بود. جیره گوسفندان شامل 34 درصد پوسته پسته، 29 درصد تفاله انگور، 32 درصد یونجه و 5 درصد دانه جو بود. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک پوسته پسته صنعتی خشک (IDPH) و آفتاب خشک (SDPH) تعیین ...  بیشتر