1. تأثیر تغذیة منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های پرواری نر هلشتاین

شاهپور خیرآبادی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-37

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.200496.653421

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف چربی و انواع مکمل‌های­ آن به‌جای منابع نشاسته­ای جیره بر عملکرد رشد، تخمیر شکمبه­ای و شاخص­های خونی در تغذیة گوساله­های نر پرواری هلشتاین بود. در این آزمایش 28 رأس گوسالة نر پرواری هلشتاین  Kg BW)9/31±274) در قالب طرح کامل تصادفی به مدت صد روز با چهار جیرة غذایی (1- سطح بالای چربی ...  بیشتر

2. پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره

جمشید نورقدیمی؛ حسین مروج؛ فاطمه غازیانی؛ رسول اکبری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 379-388

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56823

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی‌ انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری تصحیح‌شده برای ازت (AMEn) در 12 رقم گندم رایج (مهدوی، چمران، سبلان، سپاهان، سیوند، الموت، شعله، نیشابور، پیشتاز، بهار، شیراز و شاه‌پسند) کشت‌شده در استان البرز اجرا شد. انرژی قابل سوخت‌وساز با اکسید کروم به عنوان نشانگر اندازه‌گیری شد. هریک از جیره‌های ...  بیشتر

3. اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 207-219

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی، در یک دوره 65 روزه روی20 راس گاو شیری هلشتاین سه و بیش از سه بار زایش شده با میانگین وزن 7/33 ± 586 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 32/9 ± 15/48 انجام گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی: ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

امین خضری؛ کامران رضا یزدی؛ محسن دانش مسگران؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدرضا محمد آبادی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص ...  بیشتر