کلیدواژه‌ها = ساکارز
تأثیر انواع خمیرهای حاوی شربت ذرت زرنام بر روی شاخص‌های عملکردی، جمعیت کلونی و مصرف خوراک زنبورعسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

10.22059/ijas.2024.372792.654000

بهروز دستار؛ عبدالحکیم توغدری؛ شهرام کتوک؛ روح اله مستانی؛ بهاره برهانی؛ آرش ارشادی


بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 41، شماره 2، شهریور 1389

امین خضری؛ کامران رضا یزدی؛ محسن دانش مسگران؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدرضا محمد آبادی