تأثیر اکسید روی فعال‌شده بر تغییرات سرمی اینترلوکین‌6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس‌1 ‏در مرغ مادر گوشتی

الهام دارسی آرانی؛ مجتبی زاغری؛ مسعود برزگر

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.300805.653777

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر ویژگی­های فیزیکی اکسید روی بر تغییرات سرمی اینترلوکین­6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس­1 در مرغ مادر گوشتی انجام شد. برای انجام این پژوهش از 200 قطعه مرغ مادر سویه راس 308، در سن 54 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. در این پژوهش، دو سطح روی (70 ...  بیشتر

آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی

مسعود برزگر؛ مجتبی زاغری؛ مهدی ژندی؛ مصطفی صادقی

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 129-137

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.298159.653775

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر سطوح و اندازه ذرات مختلف اکسید روی بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و خروس‌های مادر گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. از تعداد 200 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار و 24 قطعه خروس مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، شش تکرار و یک پرنده در ...  بیشتر