مطالعه مقایسه‌ای پوشش ترانسکریپتومی و چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی مبتنی بر ژنوم میتوکندری در دو زیرگونه گاو هلشتاین (Bos taurus) در مقابل کلیستانی (Bos indicus)

احمد تمروسی؛ غلامرضا داشاب؛ محمد حسین بنابازی؛ علی مقصودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.328058.653839

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دلایل اختلاف بیان ژن بسیار فاحش بین دو زیر گونه گاو هلشتاین و کلیستانی و اهمیت ژن‌های میتوکندری این دو نژاد شامل COX1، COX2، COX3، ND1 وND2 می‌باشند که در فرآیندهای مهمی از جمله متابولیسم انرژی در مقابله با تنش‌های زیستی و غیرزیستی و نیز مقاومت به بیماری نقش دارند. در این مطالعه از داده های RNA-Seq مربوط به ادغام ...  بیشتر

مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq

محمدرضا عطاری؛ حسین مرادی شهربابک؛ غلامعلی نهضتی؛ محمد حسین بنابازی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.257296.653635

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه پروفایل بیان ژن و تعیین ژن‌های شاخص در تمایز و تکامل ملکه، نر و کارگر با مقایسه تفریقی آن‌ها در سن 5 لاروی یا همان سن تمایز انجام شد. لذا ترانسکریپتوم (توالی کل mRNA) 15 نمونه از زنبور عسل نژاد ایتالیایی (A. m. ligustica) شامل 5 زنبور نر، 5 کارگر و 5 ملکه از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های RNA-Seq بر روی ژنوم مرجع زنبور ...  بیشتر

بیان افتراقی ژن گاوهای بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) با استفاده از داده های RNA-Seq

مینا سلیم پور؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد حسین بنابازی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 47-55

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.246004.653585

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین مقایسه افتراقی پروفایل بیان ژن در دو زیرگونه گاو بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) انجام شد. برای این منظور، ترانسکریپتوم نمونه­ای از هریک از جمعیت­های گاو ماده هلشتاین آمریکا و گاو ماده کلیستانی پاکستان از طریق همردیفی و مکان­یابی خوانش­های کوتاه mRNA تشکیل شد. این خوانش­ها قبلاً با استفاده ...  بیشتر

ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی

هدی جواهری بارفروشی؛ ارمین توحیدی؛ حسن صادقی پناه؛ مهدی ژندی؛ سعید زین الدینی؛ محمد حسین بنابازی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.242585.653562

چکیده
  این مطالعه به‌منظور ارزیابی تأثیر مصرف روغن ماهی در مقایسه با روغن پالم بر بیان ژن­های مؤثر بر رشد بافت پستان گاوهای هلشتاین انجام شد. ده رأس گاو با دست‌کم یک شکم زایش به‌طور تصادفی از 42 روز پیش از تاریخ احتمالی زایش تا 63 روز پس از آن به دو گروه روغن ماهی (FO) و گروه روغن پالم (PO) اختصاص یافتند. خون‌گیری با فاصلۀ 21 روز و نمونه­گیری ...  بیشتر