8954856055505db
نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 389-398

10.22059/ijas.2016.59794

زینب منظری؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده