مقایسه الگوی جذب و کارآیی منابع متیونین آزاد کریستاله مصنوعی و باند‌شده به پروتئین در مرغ‌های‌ ‏گوشتی با مصرف تک‌وعده‌ای خوراک

مونا زمانی؛ مجتبی زاغری؛ فاطمه غازیانی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-11

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.301751.653781

چکیده
  این آزمایش به‌ منظور مقایسه الگوی جذب و کارآیی منابع مختلف متیونین شامل منابع آزاد کریستاله مصنوعی (دی- ال- متیونین (DL-Met)، ال- متیونین (L-Met) و دی‌پپتید (Met-Met)) و متیونین باند ‌شده به پروتئین (PB-Met) در مرغ‌های ‌گوشتی با مصرف تک‌وعده‌ای خوراک انجام شد. تعداد 100 قطعه جوجه‎ گوشتی ماده سویه راس 308، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج جیره‎ ...  بیشتر

ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج

لعیا پورآزادی؛ غلامعلی نهضتی؛ فاطمه غازیانی؛ سعید عباسی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 499-506

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.202821.653431

چکیده
  به‌منظور تعیین میزان کمی و کیفی ترکیب‌های شیمیایی و بررسی زمان مناسب برداشت بره‌موم این پژوهش روی کندوهای زنبورعسل مستقر در شهرستان کرج انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار (زمان برداشت بره‌موم) و شش تکرار (کندو) انجام شد. پس از برداشت نمونه‌ها، از آن‌ها عصارة اتانولی تهیه و سپس با روش‌های استاندارد ...  بیشتر