شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏

مهدی جوان نیکخواه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد حسین مرادی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-35

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.311808.653805

چکیده
  بیماری ویروس لکوز گاوی (BLV) یکی از بیماری‌های کشنده ویروسی است که هر ساله با ضررهای اقتصادی زیادی در صنعت گاو شیری، همانند کاهش توان تولیدی و عملکرد تولیدمثلی حیوانات مبتلا و درنهایت حذف آن‌ها همراه است. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نشانه­های انتخاب مرتبط با مقاومت به BLV در گاوهای هلشتاین ایران بود. به این منظور مجموع ۱52 حیوان برای ...  بیشتر

اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه‌های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ایمنوگلوبولین‌های آغوز

وحید غلامحسینی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمد حسین مرادی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 319-328

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.282671.653710

چکیده
  استفاده از مکمل‌های آنیونیک در جیره تلیسه‌های آبستن به منظور ایجاد توازن کاتیون- آنیون منفی در جیره‌نویسی گاوهای شیری همچنان سوال‌برانگیز است. به این منظور تعداد 12رأس تلیسه آبستن هلشتاین 7±21 روز مانده به زایش در جایگاه‌های انفرادی در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از دو تیمار آزمایشی اختصاص یافتند (هر تیمار با 6 تکرار). تیمارها ...  بیشتر

تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی

امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمدحسین مرادی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 381-392

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.259709.653646

چکیده
  هدف از این تحقیق محاسبه هم­خونی با استفاده از رشته­­های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت (Ne) در برخی از نژادهای اسب آسیایی بود. به این منظور از اطلاعات ژنومی مجموع 99 نمونه حیوان شامل 19، 24، 18، 19 و 19 نمونه به­ترتیب از نژادهای آخال­تکه، عرب، کاسپین، مغولی و تروبرد استفاده شد که با به­کارگیری آرایه­های Illumina ...  بیشتر

پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی

حسین محمدی؛ سید عباس رافت؛ حسین مرادی شهربابک؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 533-548

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.229950.653520

چکیده
  شناسایی مناطق ژنگانی (ژنوم) که هدف انتخاب بوده­اند، یکی از راهکار‌های اصلی تحقیقات زیستی است. هدف این پژوهش، پویش کل ژنگان برای شناسایی مناطقی از ژنگان گوسفندان نژاد زندی که در طی سال­های مختلف هدف انتخاب­های طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته‌اند، بود. بدین منظور 96 رأس گوسفند نژاد زندی با استفاده از آرایه­های ژنگانی Illumina ovine SNP50K BeadChip ...  بیشتر

ردیابی نشانه‌های انتخاب مثبت در نژاد‌های گوسفند ایرانی افشاری و مغانی با استفاده از اطلاعات ژنگانی

زهره یوسفی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمد حسین مرادی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ مسعود شیرعلی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 593-602

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.245433.653589

چکیده
  شناسایی مناطق ژنگانی (ژنومی) تحت انتخاب مثبت از بحث‌های مهم در حوزۀ ژنتیک جمعیت است. هدف این تحقیق، شناسایی مناطقی از ژنگان گوسفندان افشاری و مغانی است که تحت ­تأثیر انتخاب طبیعی یا مصنوعی قرار گرفته­اند. برای این منظور 75 رأس گوسفند از دو نژاد افشاری (41 رأس) و مغانی (34 رأس)، با استفاده از آرایه­های ژنگانیIllumina Ovine SNP50K BeadChip تعیین نژادگان ...  بیشتر

پویش ژنگانی نشانه‌های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی

بیتا عباسی مشایی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ سون کونیگ

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 453-461

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240547.653558

چکیده
  اهلی­سازی و انتخاب به‌شدت در ویژگی‌های ظاهری و رفتاری حیوان‌های اهلی امروزی تغییر ایجاد کرده است. در این مسیر انتخاب­های انجام‌شده توسط انسان نشانه­های قابل شناسایی را در ژنگان (ژنوم) گاوهای امروزی به جا گذاشته که آشکار­سازی این نشانه­ها می­تواند به اصلاح و بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در این دام‌ها کمک کند. امروزه ...  بیشتر

بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران

سمیه بارانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده؛ مجید خان سفید

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 11-18

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.221876.653485

چکیده
  شناخت الگوی عدم تعادل پیوستگی در جمعیت‌های مختلف اطلاعات سودمندی برای بررسی‌های انتخاب ژنومیک (ژنومیک) (GS) و پویش ژنوم یا ژنوم (GWAS) و شناخت معماری ژنتیکی صفات از طریق بررسی فاز پایداری عدم تعادل پیوستگی بین نشانگر و جایگاه صفت کمی فراهم می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران (بلوچی، لری-بختیاری ...  بیشتر

ارزیابی ژنگانی اندازة مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی

محمدحسین مرادی؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-49

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.213736.653464

چکیده
  هدف از این تحقیق برآورد اندازة مؤثر (Ne) برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای SNP در سطح ژنگان (ژنوم) بود. به این منظور از اطلاعات ژنگانی مجموع 217 نمونه حیوان شامل 45، 37، 34، 35، 45 و 11 نمونه به‌ترتیب از نژادهای زل، افشاری، مغانی، قزل، لری­بختیاری و یک نژاد گوسفند وحشی ایرانی که با استفاده از آرایه­های Illumina OvineSNP50K ...  بیشتر

برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران

سمیه پنجه شیری؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ محمدحسین مرادی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 379-388

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59793

چکیده
  هدف از این تحقیق برآورد فراسنجه‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته­های بدنیبا استفاده از رکوردهای روز آزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران بود. داده­های مورداستفاده شامل 407167 رکورد روز آزمون بین سال­های 1388 تا 1392 مربوط به دورة شیردهی اول بود که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گرد­آوری شده بود. شمار یاخته­های ...  بیشتر

تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل

زینب منظری؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 389-398

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59794

چکیده
  نشانه­های انتخاب در کل ژنگان (ژنوم)، ما را در درک سازوکار­های انتخاب و شناسایی مناطقی از ژنگان که در طی سالیان متمادی به‌صورت طبیعی و یا مصنوعی انتخاب شده­اند، راهنمایی می­کنند. هدف این تحقیق شناسایی نقاطی از ژنگان در گوسفندان زل و بلوچی بود که در طی سال­های مختلف به‌صورت مصنوعی یا طبیعی انتخاب شده­اند. 143 رأس گوسفند بلوچی ...  بیشتر

اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه

ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی خدائی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 211-222

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55986

چکیده
  در این تحقیق عملکرد، قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک در جیره‌‌های با و بدون آنزیم در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی در 14 ماهگی مطالعه شده است. سه تیمار آزمایشی عبارت‌اند از جیرة پایه، جیرة پایه همراه با 350/0 گرم در کیلوگرم آنزیم و جیرة پایه همراه با 700/0گرم در کیلوگرم آنزیم. آزمایش در قالب طرح کاملاًً تصادفی با 6 تکرار (6 پرنده) برای هر تیمار و ...  بیشتر

شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی

مهدیه راستی فر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ رستم عبداللهی آرپناهی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-72

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54592

چکیده
  هدف از این پژوهش پویش ژنوم گوسفند برای شناسایی جایگاه‌های مؤثر بر قطر پشم در نژادهای بومی کشور بود. برای این منظور نمونه‌های خون 94 حیوان، شامل 47 رأس از نژاد ایرانی زل و 47 رأس از نژاد ایرانی لری‌بختیاری تهیه شد و پس از استخراج DNA، نمونه‌ها با استفاده از آرایه‌های Ovine 50k SNP Chip تعیین ژنوتیپ شدند. داده‌های حاصل به منظور بررسی کیفی آنالیز ...  بیشتر