مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر

مرتضی مموئی؛ الهام منصوری؛ خلیل میرزاده؛ ارمین توحیدی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ امین کاظمی زاده

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 229-237

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.289715.653739

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین غلظت پلاسمای هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی بود. برای این منظور تعداد هشت راس گوساله نر نجدی با میانگین سنی هفت ماه استفاده گردید. از این گوساله‌ها سه مرحله قبل و بعد از رسیدن به بلوغ جنسی خون‌گیری به عمل آمد. در هر دوره خون‌گیری یک نمونه خون به منظور تعیین غلظت پلاسمایی ...  بیشتر

ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل

فاطمه خلیلاوی؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبایی؛ مرتضی چاجی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 519-529

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.209985.653451

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ژل‌رویال تزریقی در مقایسه با مقادیر مختلف هورمون eCG بر بازده تولید‌مثلی میش‌های عربی در برنامه‌های کوتاه و بلند مدت همزمانی فحلی در فصل غیر تولید مثلی بود. در این مطالعه از 72 میش دو تا پنج ساله نژاد عربی با میانگین وزنی 2/1 ± 8/38 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها به مدت 6 روز (36 رأس) و 12 روز (36 رأس)، اسفنج‌گذاری ...  بیشتر

اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شویندۀ خنثی و دانۀ کلزای برشته‌شده بر عملکرد بره‌‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‏ های با کنسانترۀ بالا

صادق اسدالهی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی چاجی؛ مرتضی مموئی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-79

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51751

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات جایگزینی بخشی از نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر، با یا بدون دانۀ کلزای برشته بر عملکرد بره‏های نر پرواری، از24 رأس برۀ نر نژاد عربی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 به‌مدت 84 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر با یا بدون دانۀ کلزای برشته. ...  بیشتر