مطالعه جامع شیوع پاروویروس سگ‌سانان (‏CPV‏) در ایران و مقایسه فیلوژنتیکی ناحیه ژن ‏VP2‎‏ ‏سویه‌های غالب ایرانی با سایر سویه‌های شایع

رضا فرجی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مصطفی صادقی؛ رضا میرایی آشتیانی؛ حمید رضا مژگانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.308036.653795

چکیده
  یکی از اصلی­ترین چالش­هایی که این روزها گله‌داران، صاحبان سگ­ها و یا مراکز آموزش و پرورش سگ­های کار را تهدید می­کند مربوط به بیماری­ پاروویروس (CPV) سگ­سانان است. این ویروس در طی سال‌ها از زمان شناسایی تا کنون به انواع و سویه‌های متعددی انشقاق یافته که در نتیجه تغییرات ژنتیکی و آمینو اسیدی، تابع آن بوده و موجب شده طیف وسیعی ...  بیشتر

مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP

رضا فرجی؛ مصطفی صادقی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 361-369

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56821

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات شیر در بزهای نژاد مهابادی انجام گرفت. به این منظور برای 150 رأس بز شیری نژاد مهابادی، خون‌گیری و استخراج DNA از خون به روش نمکی بهینه‌یافته صورت گرفت. قطعۀ اینترون 44 ژن ACACA، به کمک واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر شد. برای بررسی چندشکلی قطعات تکثیرشده، از روش چندشکلی فضایی تک‌رشته‌ای ...  بیشتر