تأثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی

حمید رضا میرزایی الموتی؛ اصغر آقایی؛ کامران اکبری پابندی؛ مینا وزیری گهر

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 11-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.274806.653682

چکیده
  به­منظور مطالعه اثر افزایش غلظت الیاف (الیاف نامحلول در شوینده خنثی) در جیره­های مکمل شده با روغن گیاهی بر عملکرد و رفتار تغذیه­ای گاوهای اواسط شیردهی از چهار رأس گاو هلشتاین یک بار زایش کرده و چهار رأس چند بار زایش کرده به­ترتیب با میانگین وزنی 30±525 و 88±585 کیلوگرم و روزهای شیردهی 12±99 روز استفاده شد. گاوها به چهار جیره ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری

مرتضی منصوریار؛ حمید رضا میرزایی الموتی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 305-312

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.233659.653527

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی امتیاز شرایط بدنی (BCS) در هنگام زایش و نیز رکورد روز آزمون چربی و پروتئین شیر در دو هفتۀ اول پس از زایش با بروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی اجرا شد. 117 رأس گاو پس از زایش به دو گروه گاو چاق و عادی تقسیم شدند و نمونه‌های شیر از آن‌ها در دو هفتۀ اول پس از زایش گرفته شد. نتایج نشان داد، BCSزایش با سلامت پستان ارتباط ...  بیشتر

تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین

حمید رضا میرزایی الموتی؛ علی شاپورزاده؛ کامران اکبری پابندی؛ داوود زحمتکش

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 599-608

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.204921.653440

چکیده
   این پژوهش برای ارزیابی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین در گله­های تجاری با شمار 2143 گاو هلشتاین انجام شد، گاوها بر پایۀ طول دورۀ خشکی سپری کرده به پنج گروه شامل؛ 45 ≥، 45-51، 52-65، 66-76 و 75 ≤ طبقه­بندی شدند. ثبت تولید شیر و نمونه­برداری از شیر هر گاو دست‌کم تا شش و بیشینه تا دوازده ماه پس از زایش انجام شد. داده­های ...  بیشتر

تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری

سیدسعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمید رضا میرزایی الموتی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61673

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز (متابولیسم) همراه با افزایش لیزین و متیونین محافظت‌شدۀ شکمبه‌ای در پنج هفتۀ آخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی میش‌های افشاری و بره‌ها بود. 25 رأس میش یک‌بار زایش در قالب طرح کامل تصادفی نامتعادل با جیره‌های غذایی محتوای پروتئین قابل سوخت‌وساز کم همراه با لیزین ...  بیشتر

اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی کاظمی جوجیلی؛ حمید امانلو؛ مینا وزیری گهر

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 301-314

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56424

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر دفعات تحویل جیرۀ کاملاً مخلوط‌شده روی قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش‌های متاآنالیز و متارگرسیون بود. در این مطالعه از 14 آزمایش شامل 25 مقایسۀ آماری بین گروه‌های آزمایشی (دفعات خوراک‌دهی بیشتر) و شاهد (دفعات خوراک‌دهی کمتر) که شرایط لازم برای متاآنالیز ...  بیشتر

مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

رضا نظرزاده؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 45-52

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32130

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثرات دفعات دوشش بر روی تولید شیر و فراسنجه‌‌های خونی گاوهای هلشتاین انجام شد. در این پژوهش 66 رأس گاو هلشتاین تازه زا به دو تیمار چهار بار (x4) و شش بار (x6) دوشش در روز به مدت سه ماه و سپس بازگشت به سه بار دوشش تا انتهای دوره شیردهی اختصاص داده شدند. میزان شیر تولیدی انفرادی گاوها به‌صورت 2 روز متوالی در هر هفته ...  بیشتر