تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

ارسلان نباتی؛ سید داود شریفی؛ شکوفه غضنفری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.55647

چکیده
  تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (توصیۀ کاتالوگ سویۀ راس 308 و 10 درصد بیشتر از آن) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه (به ...  بیشتر

بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی

بهنام عباس پور؛ سید داود شریفی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.54596

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعة تأثیر استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی با استفاده از 112 قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به مدت دوازده هفته انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌هایی با سطوح صفر (شاهد)، 1، 3 و 5 درصد ...  بیشتر

مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم

امید وثوق شریفی؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوبفر؛ قدرت الله میرزاده؛ فیروز عسکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 309-316

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54344

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جلبک، در پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع 100 قطعه مرغ سویه‌های لاین ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال

احمد افضل زاده؛ سید داود شریفی؛ محسن آبسالان؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 89-96

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32156

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد.  میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال

احمد افضل زاده؛ سید داود شریفی؛ محسن آبسالان؛ علی اکبر خادم؛ داود قندی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 457-464

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30266

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد. میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده کوچک ...  بیشتر

اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

حامد زرگران اصفهانی؛ سید داود شریفی؛ عباس برین؛ احمد افضل زاده

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  تأثیر نانو ذرات نقره به عنوان یک افزودنی در تغذیه جوجه‏های گوشتی با استفاده از 312 قطعه جوجه نر یک روزه از سویه تجاری آربوراکرز پلاس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت سویا و با توجه به احتیاجات توصیه شده NRC (1994) برای سه دوره آغازین، رشد و پایانی تنظیم شدند. از محلول ppm 2000 نانو ...  بیشتر