اثر نوع مکمل چربی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص‌های فیزیولوژیک بره‌های در حال ‏رشد تحت تنش حرارتی تابستان

آزاده میرشمس الهی؛ مهدی گنج خانلو؛ فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مصطفی صادقی

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22059/ijas.2021.321274.653821

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیر­اشباع (امگا-3 و امگا-9) بر عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک بره­های در حال رشد 4 تا 5 ماهه، در شرایط گرم تابستان انجام شد. 32 راس بره بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. بره­ها به صورت انفرادی با جیره­های آزمایشی 1- جیره پایه بدون ...  بیشتر

تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال

هادی مرادی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 193-201

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.249729.653603

چکیده
  هدف از این بررسی­ ارزیابی تأثیر تغذیۀ منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی و برخی از شاخص­های فعالیت کبدی گاوهای هلشتاین در دورۀ انتقال بود. 35 رأس دام از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش به‌صورت کامل تصادفی به پنج جیرۀ غذایی متشکل از جیرۀ حاوی پودر چربی با منبع نخل (پالم) روغنی به­عنوان جیرۀ شاهد (T1)، جیرۀ حاوی مکمل CLA (ترکیبی از ...  بیشتر

اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد

ایوب محمدی؛ فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 285-295

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.250186.653606

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر مادۀ خشک مصرفی و رفتار تغذیه‌ای گوساله‌های مادۀ هلشتاین در حال رشد بود. در این آزمایش از 40 راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین سنی 12-8 ماه و  میانگین وزن 8/32±6/295 کیلوگرم در طرح چرخشی فاکتوریل 2×2  (چهار دوره با طول هر دوره 25 روز) استفاده شد. در این آزمایش تفاوت ...  بیشتر

تأثیر تغذیۀ منابع مختلف اسید چرب بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین دورۀ انتقال

ندا شیخ؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ آرمین توحیدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 603-611

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.244449.653574

چکیده
  یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود وضعیت سلامت گاوهای شیری پس از زایش، تغذیۀ منابع اسیدهای چرب غیراشباع است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر منابع مختلف چربی بر مادۀ خشک مصرفی، تولید و ترکیب‌های شیر و متابولیت­های خونی در دورۀ انتقال در گاوهای شیری هلشتاین بود. شمار 35 رأس گاو هلشتاین چند بار زایش آبستن (حدود 21 روز پیش از زایش) انتخاب ...  بیشتر

تأثیر تغذیة منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های پرواری نر هلشتاین

شاهپور خیرآبادی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.200496.653421

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف چربی و انواع مکمل‌های­ آن به‌جای منابع نشاسته­ای جیره بر عملکرد رشد، تخمیر شکمبه­ای و شاخص­های خونی در تغذیة گوساله­های نر پرواری هلشتاین بود. در این آزمایش 28 رأس گوسالة نر پرواری هلشتاین  Kg BW)9/31±274) در قالب طرح کامل تصادفی به مدت صد روز با چهار جیرة غذایی (1- سطح بالای چربی ...  بیشتر

اثر سطوح روغن ماهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب گوشت در گوساله‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی مقادیر مختلف یونجة خشک

حسین ذکریاپور بهنمیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 209-221

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.53776

چکیده
  به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و علوفة یونجه و ذرت سیلوشده بر عملکرد پروار و ترکیب و کیفیت لاشه و پروفایل اسیدهای چرب لاشة 36 گوسالة نر هلشتاین با میانگین وزن اولیة 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی و به روش فاکتوریل 3×2 (0، 1 و 1/2 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجة خشک) 90 روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان ...  بیشتر

اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 107-115

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51813

چکیده
  در این مطالعه از 32 رأس گاو چندشکم زایش هلشتاین برای بررسی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژیبر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در طول دورۀ قبل و پس از زایش استفاده شد. گاوها با جیرۀ کاملاً مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت آرایۀ فاکتوریل 2×2 ...  بیشتر

اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی

امین هژیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ علی امامی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 329-335

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.50376

چکیده
  در این مطالعه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد و خصوصیات لاشۀ بزغاله‌های نر مهابادی بررسی شد. برای این منظور 28 رأس بزغاله نژاد مهابادی 4 تا 5‌ ماهه با میانگین وزن اولیۀ 8/2±8/17 کیلوگرم به‌طور تصادفی با یکی از چهار جیرۀ: 1. شاهد، 2. 2/0 درصد اسانس آویشن، 3. 2درصد روغن‏ماهی؛ و 4. 2درصد روغن‏ماهی+2/0درصد اسانس آویشن، به‌صورت انفرادی ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

حسین ذکریا پور؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 217-223

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36149

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و نسبت یونجه و ذرت سیلو شده بر عملکرد پروار و ترکیب لاشه،از 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 3×2 (0، 5/1 و 3 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجه خشک) به مدت 90 روز استفاده شد. گوساله¬ها جیره کاملا مخلوط ...  بیشتر

اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ امین هژبری

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-104

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32157

چکیده
  دراین مطالعه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 32 رأس بزغاله نر مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 سطح از مکمل ...  بیشتر

اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر

میرحسین نجفی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی گنج خانلو؛ حسین محمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 553-560

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30276

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا (غنی از لینولئیک اسید، منبع امگا-6) و روغن ماهی (غنی ازEPA 20:5 n-3 وDHA 22:6 n-3 ، منبع امگا-3) بر کیفیت گوشت و ترکیب اسید چرب داخل ماهیچه‌ای بزغاله‌ها بود. 24 رأس بزغاله نر با میانگین وزن اولیه 2/1±43/19 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه مساوی اختصاص داده شدند و یکی از سه جیره شاهد (CO)، روغن سویا (SO) یا روغن ...  بیشتر

اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین

کمال ارجاعی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 219-228

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28530

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر روی عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب گوشت، 28 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 56±296 کیلوگرم، به چهار جیره آزمایشی (7 گوساله در هر تیمار) اختصاص داده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل (دو روش فراوری دانه گندم شامل ورقه ای کردن با بخار و گندم ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

امیر اکبری افجانی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 247-253

چکیده
  در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده ...  بیشتر

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه ...  بیشتر