اثر منابع مختلف منیزیم در جیره‌های پیش از زایش بر متابولیسم انرژی، عملکرد و سلامت گاوهای ‏هلشتاین

فرود احسان بخش؛ حمید امانلو؛ محمد حسین شهیر

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.315586.653843

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع مختلف منیزیم در جیره‌های پیش از زایش بر عملکرد تولیدی، متابولیت‌های خون، مقاومت به انسولین و ناهنجاری‌های سلامتی در گاوهای دوره انتقال بود. تعداد 60 راس گاو از 21 روز مانده به زایش به طور تصادفی به چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمار‌ها شامل تیمار شاهد (منیزیم در سطح توصیه‌های NRC)، تیمار سولفات ...  بیشتر

اثر جایگزین‌کردن کنجاله سویا با پودر ماهی بر تولید شیر، ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای ‏هلشتاین با فحلی مکرر

فرهاد کمالی دهکردی؛ حمید امانلو؛ نیما صادقی بروجنی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 271-283

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.329251.653844

چکیده
  تعداد 261 رأس گاو هلشتاین با دو زایش یا بیشتر و فحلی مکرر (کمینه سه تلقیح پی در پی ناموفق) به­طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد (بدون پودر ماهی)، 2- جیره حاوی 5/2 درصد پودر ماهی و 3- جیره حاوی 5 درصد پودر ماهی. همه­ گاوها وارد پروتکل دابل آوسینک و تلقیح اجباری شدند. تولید شیر خام در ...  بیشتر

اثر جایگزینی کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود بر عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای ‏تازه‌زای هلشتاین

مصطفی شامی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 153-162

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.320545.653817

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود شده در دمای 135 درجه سانتی­گراد بر روی عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای تازه­زای هلشتاین بود. 24 راس گاو هلشتاین (وزن بدن ± SD؛  33/28 ± 45/614) به طور تصادفی به دو جیره از روز زایش تا 21 روز پس از زایش اختصاص یافتند: 1- شاهد (حاوی کنجاله سویای حلالی؛ SSBM) و 2- آزمایشی ...  بیشتر

اثر راه‌کارهای تغذیه‌ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت‌ها سرمی و عملکرد کبدی در ‏گاوهای هلشتاین تازه‌زا

نجمه اسلامیان فارسونی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.317516.653813

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی آثار کاهش درصد نشاسته با حفظ سطح فیبر حاصل از شوینده خنثی در جیره به وسیله جایگزین کردن دانه جو، سیلاژ ذرت و یا هر دو بر ماده خشک مصرفی، عملکرد شیردهی، غلظت متابولیت­ها، شاخص عملکرد کبد (LFI) و شاخص کمی حساسیت به انسولین تجدیدنظرشده (RQUICKI) در جیره گاوهای تازه‌زا بود. سی‌وشش رأس گاو چند بار زایش بر اساس ...  بیشتر

اثر غلظت‌های بالای مواد معدنی کم‌مصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر

وحید غلامی؛ حمید امانلو؛ داود زحمت کش؛ نیما صادقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 263-273

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.305609.653786

چکیده
  تعداد 263 رأس گاو برگشت به فحلی مکرر (با متوسط تعداد زایش 7/0±9/2 و روزهای شیردهی 58±193) به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارها شامل 1- تیمار شاهد (بدون ماده معدنی سرک)، 2- تیمار حاوی سرک 2244 میلی‌گرم روی (سولفات روی)، 2/295 میلی‌گرم مس (سولفات مس) و 480 میلی‌گرم منگنز (سولفات منگنز)، 3- تیمار حاوی سرک 2244 میلی‌گرم روی آلی (روی-گلایسین)، 2/295 ...  بیشتر

اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کم‌مصرف بر عملکرد و سلامت میش‌های آبستن افشاری و ‏بره‌های آنها ‏

حمید امانلو؛ مرضیه خبری؛ بهنام رستمی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ محسن خلیلی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 183-192

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.294836.653763

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خوراندن منابع متفاوت مواد معدنی کم‌مصرف (روی، مس، منگنز، سلنیوم و کبالت) از 5 هفته پیش از زایش تا 5 هفته پس از زایش بر عملکرد و سلامت میش‌ها و بره‌های افشاری بود. سی و شش رأس میش افشاری آبستن از 5±5/32 روز پیش از زایش مورد انتظار به‌طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ...  بیشتر

اثر گروه‌بندی تغذیه‌ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین

مرتضی صالح پور؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 341-350

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.287871.653732

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سیستم خوراک‏‌‏دهی تک‌گروهی (TMR1) در مقایسه با چندگروهی (TMR4) بر روی توان تولیدی و ترکیبات شیر طی یک دوره شیردهی کامل بود. چهارصد و هشتاد و چهار رأس گاو هلشتاین شیرده براساس روز شیردهی بلوک­بندی (158 رأس در اولین، 134 رأس دومین و 192راس در سومین دوره شیردهی و یا بالاتر) و به دو سیستم خوراک‏‌‏دهی تک گروهی (TMR1) ...  بیشتر

بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد

شهرزاد جزقاسمی؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ T.G. Nagaraja

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 473-481

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.238836.653547

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیری هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه­های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبدی بود. کبد 577 رأس گاو شیرده و خشک در زمان کشتار در دو کشتارگاه در ایران برای تشخیص آبسۀ کبدی بررسی شدند. خون‌گیری از گاوها در زمان نزدیک به کشتار انجام شد. 60  رأس گاو سالم یعنی به شمار گاوهای دارای آبسۀ کبدی، ...  بیشتر

بررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش

شهرزاد جزقاسمی؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ T.G. Nagaraja

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 379-389

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.238769.653546

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تزریق تایلوزین به گاوهای شیری در دورۀ خشکی بر توان تولیدی، ترکیب‌های شیر و برخی از فراسنجه‌های خونی در دورۀ شیردهی بعدی، 120 رأس گاو هلشتاین با میانگین وزن 20±720 کیلوگرم در زمان خشک کردن به تیمارهای آزمایشی بدون تزریق تایلوزین (تیمار 1: تیمار شاهد)، تزریق 025/0 (تیمار 2: LT ) و 05/0 ( تیمار 3: HT) میلی‌لیتر تایلوزین 20 درصد ...  بیشتر

تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری

سیدسعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمید رضا میرزایی الموتی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61673

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز (متابولیسم) همراه با افزایش لیزین و متیونین محافظت‌شدۀ شکمبه‌ای در پنج هفتۀ آخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی میش‌های افشاری و بره‌ها بود. 25 رأس میش یک‌بار زایش در قالب طرح کامل تصادفی نامتعادل با جیره‌های غذایی محتوای پروتئین قابل سوخت‌وساز کم همراه با لیزین ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین

حمید امانلو؛ زهرا حسینی فیروزکوهی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 123-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.61675

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطح پروتئین خام (CP) بر مادة خشک مصرفی (DMI) پیش از زایش، توان تولیدی و سلامت گاوهای تازه‌زا انجام شد. بیست رأس گاو هلشتاین چند بار زایش به‌طور تصادفی به دو تیمار اختصاص یافتند. تیمار 1 شامل: 13 درصد پروتئین خام (تیمار شاهد) و تیمار 2 شامل 16 درصد پروتئین خام بود. جیره‌ها ازلحاظ انرژی خالص شیردهی یکسان بودند و برای ...  بیشتر

اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی کاظمی جوجیلی؛ حمید امانلو؛ مینا وزیری گهر

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 301-314

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56424

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر دفعات تحویل جیرۀ کاملاً مخلوط‌شده روی قابلیت هضم در کل دستگاه گوارش، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده با استفاده از روش‌های متاآنالیز و متارگرسیون بود. در این مطالعه از 14 آزمایش شامل 25 مقایسۀ آماری بین گروه‌های آزمایشی (دفعات خوراک‌دهی بیشتر) و شاهد (دفعات خوراک‌دهی کمتر) که شرایط لازم برای متاآنالیز ...  بیشتر

مقایسۀ مواد مغذی و هزینه‌ -درآمد حاصل از دو روش برداشت علف یونجه (علف خشک و علف سیلوشده)

داود زحمتکش؛ حمید امانلو؛ قادر دشتی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 17-25

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51745

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نهاده‏های مصرفی، هزینه‏های تولید، ترکیب مواد مغذی، و عملکرد در استحصال علف یونجه به‌صورت خشک و سیلو‌شده بود. بدین منظور اطلاعات تولید علف خشک یونجه از 75 مزرعه در استان زنجان با استفاده از پرسش‏نامه در سال 1391 جمع‏آوری شد. نمونه‏گیری با روش نمونه‏گیری تصادفی سیستماتیک انجام شد. سپس، دو مزرعه به‌منظور ...  بیشتر

اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

وحید غلامی؛ حمید امانلو

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 355-365

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50379

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی بود. در این پژوهش از 63 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 5/16 ± 71 در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با 3 جیره و به‌مدت 65 روز در ماه‌های تابستان استفاده گردید. گاوها به‌طور تصادفی به یکی از ...  بیشتر

مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

رضا نظرزاده؛ مهدی دهقان بنادکی؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 45-52

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32130

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثرات دفعات دوشش بر روی تولید شیر و فراسنجه‌‌های خونی گاوهای هلشتاین انجام شد. در این پژوهش 66 رأس گاو هلشتاین تازه زا به دو تیمار چهار بار (x4) و شش بار (x6) دوشش در روز به مدت سه ماه و سپس بازگشت به سه بار دوشش تا انتهای دوره شیردهی اختصاص داده شدند. میزان شیر تولیدی انفرادی گاوها به‌صورت 2 روز متوالی در هر هفته ...  بیشتر

پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش

حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 307-316

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29338

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثر تزریق محلول بروگلوکنات کلسیم 48 ، 24 ساعت پیش از زایش و بلافاصله پس از زایش، بر ماده خشک مصرفی در روز زایش، تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی در 21 روز اول پس از زایش در گاوهای تغذیه شده با یک جیره آنیونیک (تفاوت کاتیون -آنیون 55- میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک) پیش از زایش بود. 36 راس گاو هلشتاین بر اساس دوره ...  بیشتر

اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند

فاطمه امینی؛ حمید امانلو؛ محمدجواد ضمیری؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 183-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28527

چکیده
  برای ارزیابی اثر طول دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر، عملکرد تولید مثلی و توازن انرژی گاوهای شیری، 30 راس گاو هلشتاین( با میانگین روزهای آبستنی 210 روز) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی(60 ، 45 و 30 روز دوره خشکی) و بر پایه تعداد زایش به دو بلوک (یک بار زایش کرده و چند بار زایش کرده) اختصاص داده ...  بیشتر

مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین

علی خلج هدایتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ طاهره امیرآبادی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24910

چکیده
  برای مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین، 20 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با میانگین وزن 34 580 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 10±100 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی شامل چهار سطح 0 ، 8 ، 14 و 25 درصد کنجاله منداب بودند که جایگزین کنجاله تخم پنبه و جو در جیره‌ها شدند. ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین

طاهره امیرآبادی فراهانی؛ حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 297-309

چکیده
  30 راس گاو هلشتاین شیرده سه بار زایش کرده و یا بالاتر با میانگین وزن 15±687 کیلوگرم و میانگین امتیاز وضعیت بدنی15/0±25/3 بلافاصله پس از زایش(با میانگین روزهای شیردهی 11) در چارچوب طرح کاملاً تصادفی به سه گروه 1، 2 و3 اختصاص یافتند. گروه اول جیره با پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (RUP) پایین(1/5 درصد ماده خشک)، گروه دوم جیره با RUP متوسط (2/7 درصد ماده ...  بیشتر

اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 207-219

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی، در یک دوره 65 روزه روی20 راس گاو شیری هلشتاین سه و بیش از سه بار زایش شده با میانگین وزن 7/33 ± 586 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 32/9 ± 15/48 انجام گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی: ...  بیشتر

اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ کامران رضایزدی؛ آرمین توحیدی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 253-263

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‎بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش مطالعه شود. جیره 1 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم) و جیره 2 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت) بودند. جیره‌ها به صورت ...  بیشتر

اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله‎های نر هلشتاین

هادی فگاری نوبیجاری؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ سید حسین حسینی سابقی؛ خسرو قزوینیان

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  در این پژوهش 318 رأس گوساله‎های نر نژاد هلشتاین با میانگین وزن 5/17±375 کیلوگرم در یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، متشکل از 1: جیره پایه، 2: جیره پایه + مس (30 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 3: جیره پایه+روی (150 میلی‎گرم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک)، 4: جیره پایه + کلرتتراسایکلین (200 میلی‎گرم در روز به ازای هر رأس گوساله)، 5: جیره پایه ...  بیشتر

مقایسه عملکرد گاو های شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده توسط نرم‌افزارهای جیره‌نویسی شورای تحقیقات ملی 2001 و کرنل پنسیلوانیا ماینر

علی نیکخواه؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ حمید امانلو؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده با نرم‌افزارهای شورای تحقیقات ملی (سال 2001) و کرنل پنسیلوانیا ماینر بود. شانزده راس گاو هلشتاین شیرده (8 راس زایش دوم و 8 راس زایش سوم) با روزهای شیردهی 31±55، وزن زنده بدن 53±641 کیلوگرم، تولید شیر5/2 ± 2/31 کیلو گرم در روز، در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با دو ...  بیشتر

اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ کامران رضایزدی؛ حمید امانلو؛ آرمین توحید

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‌بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش بر آنها مطالعه شود. جیره 1 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم غلتک زده شده) و جیره 2 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت آسیاب ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای بر روی عملکردگاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ مهران ابوذر؛ علی نیکخواه

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  تعداد 24 راس گاو هلشتاین سه بار یا بیشتر زایش کرده و در اوایل دوره شیردهی با میانگین فاصله از زایش 2/20 ± 59 روز و با میانگین وزن 5/40 ± 615 کیلوگرم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندر قند در جایگزینی نسبی با یونجه (به عنوان تنها منبع علوفه‌ای جیره) استفاده گردید (جیره یک حاوی صفر درصد تفاله و 35 درصد یونجه، ...  بیشتر