تولید مخمر غنی از سلنیوم و ارزیابی اثر سطوح مختلف آن بر ریخت‌شناسی و بیومتری اندام‌های ‏داخلی و تولیدمثلی در مرغ‌های مادر گوشتی

مجتبی امام وردی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ داریوش مینایی تهرانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.262869.653656

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تولید مخمر غنی از سلنیوم و تعیین سطح مطلوب آن بر فراسنجه­های ریخت‌شناسی و بیومتری اندام­های داخلی و تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی در مقایسه با سلنیوم آلی تجاری سلمکس و سدیم سلنیت معدنی بود. این طرح در قالب دو بخش انجام شد: در آزمایش اول، مخمر غنی از سلنیوم تولید شد. در آزمایش دوم، از 150 قطعه مرغ مادر گوشتی ...  بیشتر

تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی

فایزه جلیلی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ علیرضا یوسفی؛ امین کاظمی زاده

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 295-306

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.252502.653618

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم و باروری خروس­های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی‌ بود. تعداد 20 قطعه خروس مادرگوشتی سویه راس 308 در سن 49 هفتگی به­طور تصادفی به چهار گروه آزمایشی (5n =) تقسیم شدند. سطوح مختلف کورکومین شامل: صفر (T1)، 10 (T2)، 20 (T3) و 30 (T4) میلی‌گرم کورکومین به­ازای هر پرنده در هر روز به جیره پایه ...  بیشتر

بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین

علی سامی امین الطواش؛ احمد زارع شحنه؛ حسین مروج؛ مهدی انصاری؛ حمید دلدار

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 207-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.240313.653554

چکیده
  در این پژوهش اثر کریسین خوراکی بر بافت­شناسی و بیان نسبی StAR در بیضه خروس­های راس 308 تغذیه­شده با کریسین بررسی شد. بیست خروس (40 هفته) به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و جیره پایه به اضافه سطوح متفاوتی از کریسین شامل صفر (Ch0)، 25 (Ch25)، 50 (Ch50) و 75 (Ch75) میلی­گرم در روز به‌مدت 12 هفته متوالی دریافت کردند. در پایان آزمایش خروس­ها ...  بیشتر

تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی

امین کاظمی زاده؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ علیرضا یوسفی؛ مهدی حیدری؛ میثم توکلی الموتی؛ زربخت انصاری پیرسزایی

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.239397.653550

چکیده
  هدف این آزمایش، مطالعه اثر تغذیه کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی از فراسنجه‌های اسپرم خروس‌های مادرگوشتی بود. آزمایش با 28 قطعه خروس سویه راس 308 از سن 51 هفتگی و به مدت 9 هفته، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 7 تکرار، در قفس‌های انفرادی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف کورکومین بودند (تیمار 1: فاقد کورکومین ...  بیشتر

تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر

فاطمه صائمی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ امیر اخلاقی؛ شریف رستمی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 171-177

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.233939.653528

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پرکاری درازمدت غدۀ تیروئید بر وزن بدن و تولید تخم‌مرغ بود. همچنین ارتباط بین پرکاری تیروئید و برخی فراسنجه‌های تولید‌مثلی بررسی شد. در این آزمایش 70 قطعه مرغ مادر گوشتی سویۀ کاب 500 در سن 47 هفتگی به شیوۀ تصادفی به دو گروه تیمار (پنج تکرار شامل هفت پرنده) تقسیم شدند. تیروکسین به مدت صد روز متوالی به شیوۀ دهانی ...  بیشتر

تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب

فرهاد وفایی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ افشین سیفی جمادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 27-32

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.214312.653465

چکیده
  این پژوهش به‌منظور مقایسۀ تأثیر افزودن سطوح مختلف سه نوع سرما­محافظ نفوذی (گلیسرول، دی متیل استامید، دی متیل فرمامید) و دو نوع سرما­محافظ غیرنفوذی (تره­هالوزو ساکارز) به رقیق‌کنندۀ اسپرم اسب­های ترکمن انجام شد. برای این منظور چهار سر نریان بالغ ترکمن برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن مایع منی و فرآوری آن به‌منظور ...  بیشتر

تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی

محبوب محمدی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ مهدی انصاری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-151

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.225029.653494

چکیده
  در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی لتروزل بر غلظت تستوسترون پلاسما و کیفیت و باروری اسپرم خروس­های مادر گوشتی پس از انجماد-یخ­گشایی بررسی شد. بیست قطعه خروس سویۀ راس 308 با سن 50 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه پنج­تایی در پن­های انفرادی تقسیم و سطوح 0 (کنترل)، 5/0(L0.5)، 1 (L1)، 5/1 (L1.5) میلی­گرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز دریافت کردند. ...  بیشتر

توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن

افشین سیفی جمادی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ ابوالفضل اکبری؛ محسن ضامن؛ ابوالفضل واخیده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 215-222

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59026

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر پاداکسندة (آنتی­اکسیدان) آنزیمی کاتالاز بر بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب­های ترکمن بود. در این پژوهش چهار سر نریان بالغ ترکمن با میانگین سنی هشت تا ده سال برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن منی و فرآوری آن در آزمایشگاه، اسپرم­های رقیق‌شده به گروه­های تیماری حاوی 0 (شاهد)، 100 (CAT100)، ...  بیشتر

تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی

طاهره محمدیان؛ مهدی خدایی مطلق؛ احمد زارع شحنه

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 457-463

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.56830

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر افزودن غلظت‌های متفاوت ژل رویال به رقیق‌کنندۀ منی، بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم بز پس از انجماد بود. هفته‌ای دو بار از چهار بز نر بالغ با استفاده از مهبل مصنوعی اسپرم‌گیری شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم در چهار گروه دارای ژل رویال با غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و در شش تکرار در معرض ...  بیشتر

تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.55648

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجۀ مرغ‌های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل‌هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. ...  بیشتر

تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ محمد جواد ضمیری؛ فاطمه غازیانی؛ علی رضایی رودباری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 343-351

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54353

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر پیوگلیتازون بر کنش تخمدان و کاهش برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن بود. تعداد هشتاد گاو شیری هولشتن به‌صورت تصادفی در چهار گروه تیماری (20n=) با آرایش فاکتوریل 2×2 قرار گرفتند. تغذیة پیوگلیتازون از 14 روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا 21 روز پس از زایش انجام شد. تغذیة پیوگلیتازون پیش و پس از زایش، ...  بیشتر

تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

مسعود ادیب مرادی؛ مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ کرامت نوری جلیانی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 223-233

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.53778

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه ...  بیشتر

مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی

رضا مسعودی؛ احمد زارع شحنه؛ آرمین توحیدی؛ حمید کهرام؛ عباس اکبری شریف؛ محسن شرفی؛ وحید زاهدی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 125-133

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51815

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون‏های استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین (ریلاکسیمول)، و شیاف واژنی پروستاگلندین ای-1 (میزوپروستول) بر بازشدن سرویکس، زمان بازماندن سرویکس، و بهبود درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثل بوده است. در این مطالعه از 80 میش سه تا چهارساله با میانگین وزنی 5/2±55 ...  بیشتر

تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین E در رقیق‌کننده‌ بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی فرایند سردسازی

ایمان یوسفیان؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی ژندی؛ مجید بحرینی؛ غزاله ایزدپناه؛ رضا نوعی؛ مجتبی امام وردی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51743

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر غلظت‌های گوناگون ویتامین E (VitE) بر کیفیت اسپرم اسبچۀ ‌خزر پس از نگهداری منی در دمای 5 درجۀ سانتی‌گراد بود. پس از جمع‌آوری منی، حدوداً 90 درصد پلاسمای آن به‌وسیلۀ سانتریفیوژ با نیروی ×g600 حذف شد. پلیت‌ها با هم مخلوط و به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. سپس با رقیق‌کننده‌های حاوی غلظت‌های صفر (شاهد منفی)، 5، ...  بیشتر

بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

رضا مسعودی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه؛ عباس اکبری شریف

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 207-215

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36148

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر استرادیول و تزریق درون¬عضلانی و درون¬وریدی دوزهای مختلف اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش¬های نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثلی (اوایل فروردین) بود. در این مطالعه از 63 میش سه تا چهار ساله با میانگین وزنی 55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول به همه میش¬ها مقدار 100 میکرولیتر استرادیول تزریق ...  بیشتر

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوریجلیانی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35565

چکیده
  چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر ...  بیشتر

تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ مصطفی صادقی؛ سلمان نصرالهی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 167-175

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.35566

چکیده
  هدف از این مطالعه­ تعیین اثر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه­ی راسته­ی گوسفندان زل بود. سی راس بره زل (15 راس نر و 15 راس ماده) از گله­ی پرورش یافته در مرتع به طور تصادفی انتخاب شد. پس از کشتار، بر اساس وزن، لاشه­­ها به دو گروه (>15 و <15 کیلوگرم) تقسیم شد. چربی پشت و چربی درون­ماهیچه­ای به‌طور معنی­داری ...  بیشتر

اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

مهرداد معمار؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام؛ محمدجواد ضمیری

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 379-391

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29345

چکیده
  هفتادو دو قطعه خروس 9 ماهه بومی استان فارس به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول در برنامه نوری 14 ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی نگهداری شد. گروه دوم در برنامه نوری همانند گروه اول نگهداری شدند و روزانه 3 میلی گرم ملاتونین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به آن‌ها خورانده شد. گروه سوم در برنامه نوری 24 ساعت روشنایی نگهداری شد. از خروس‌های ...  بیشتر

تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 239-248

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28532

چکیده
  در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه ...  بیشتر

بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری

سودابه مرادی؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه؛ سید احمد میرهادی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 21-27

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر مقدار کلسترول زرده تخم‌مرغ و تعیین بهترین و اقتصادی‌ترین روش کاهنده کلسترول تخم‌مرغ اجرا شد. آزمایش به مدت 90 روز بر روی 396 قطعه مرغ تخمگذار سویه Hy-Line W36 در سن 56 هفتگی با 11 تیمار غذایی و 4 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد بر پایه ...  بیشتر

ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی‌آمیدی

ملک شاکری؛ حمید کهرام؛ عبدالحسین شاهوردی؛ احمد زارع شحنه؛ حسین بهاروند

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 285-297

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر ماتریکس برون‌سلولی نانو رشته‌ای پلی‌آمید بر تکثیر و عملکرد سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) بچه موش 6 رو در محیط In Vitro بوده است. سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی، از بیضه موش 6 روزه جدا شده و در خانه‌های یک ظرف کشت 6 خانه‌ای (3 خانه آن توسط ورقه نانوفیبر پوشانده بوده) به طور جداگانه در حضور فاکتورهای رشد ...  بیشتر

مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

عطا مهدوی؛ کامران رضایزدی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر روی تولید شیر و ترکیب آن، توازن انرژی و فراسنجه های خون در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی بود. این آزمایش با استفاده از 15 راس گاو هلشتاین چند بار زایش، با روزهای شیردهی 3 ±20 و وزن اولیه 8±637 کیلوگرم انجام گرفت. گاوها بر اساس رکوردهای شیر تولیدی بلوک‌بندی شده و سپس ...  بیشتر

تأثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی

عیسی دیرنده؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  چرخه فحلی 10 راس گاو شیری با دو تزریق PGF2?به فاصله 11 روز همزمان‌ شد سپس گاوها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد (بدون تزریق GnRH)، گروه GnRH (تزریق GnRHدر روز 6 چرخه فحلی) و در گروه گاوهای با کیست‌های تخمدانی، اولتراسونوگرافی روزانه برای حداقل 10 روز وجود کیست را در دام‌های کیستی اثبات کرد سپس به این دام‌ها GnRH تزریق شد. فعالیت تخمدان‌ها ...  بیشتر

اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

لیلا زرتاش؛ احمد زارع شحنه؛ ابوالفضل زالی؛ روح اله گایکانی؛ جواد پور رضا

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ذرت با گندم با سطوح مختلف آنزیم فیتاز و کاهش سطح فسفر جیره با استفاده از 279 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3×5) با 30 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد (با انرژی و پروتئین یکسان) بر پایه ذرت سویا در 3تکرار و 3 مشاهده در هر تکرار انجام شد. عوامل شامل ...  بیشتر

اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین کنجاله منداب

پروین شورنگ؛ علی نیکخواه؛ احمد زارع شحنه؛ غلامرضا رئیسعلی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ علی اصغر صادقی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور تعیین اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام و تعیین نوع پروتئین قابل تجزیه کنجاله منداب فرآیند شده با دزهای صفر، 25، 50 و 75 کیلوگری (Kilogray) پرتو گاما درشکمبه گاو، آزمایشی با تلفیق روش کیسه های نایلونی و تکنیک الکتروفورز ژل پلی آکریلامید(SDS-PAGE) انجام شد. با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی متحرک قابلیت هضم ...  بیشتر