1. اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها

سید رضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ یحیی محمدی؛ مهدی میرزایی؛ فخرالدین آرمیون

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 307-317

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.269845.653670

چکیده
  در این مطالعه، اثر تزریق محلول ویتامین E و سلنیوم و محلول ویتامین B12و آهن به گاوهای شیری دوره انتقال بر کیفیت آغوز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، غلظت ویتامین‌های Eو B12و عناصر سلنیوم و آهن و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها بررسی شد. بیست رأس گاو یک شکم زایش (26/60±09/607 کیلوگرم) و 20 رأس گاو دو شکم زایش (54/55 ±712 کیلوگرم) در قالب طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

2. تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری

آرش آذرفر؛ فرشید فتاح نیا؛ رضا خدابخشی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.248424.653597

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال روی فراسنجه‌های سرم گاوهای شیری در دورۀ انتقال است. بدین منظور 32 گاو هلشتاین چند بار زایش کرده (21 روز پیشپیش از زایش) انتخاب شدند و به یکی از چهار تیمار آزمایشی تخصیص داده شدند: تیمار شاهد یا CC (بدون تزریق ویتامین B12 و دریافت مکمل بتائین)، تیمار دوم یا  CB(تزریق ...  بیشتر

3. تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

احمد احمدیان؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ محمد اکبری قرایی؛ مهدی کاظمی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 133-143

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.252471.653617

چکیده
  اثر متقابل سطح چربی (0 و 30 گرم در کیلوگرم) و پروتئین عبوری (36 و 40 درصد پروتئین خام جیره) بر عملکرد، اندازه­های بدنی (اسکلتی) و متابولیت­های خونی گوساله بررسی شد. از 40 رأس گوسالۀ‌ شیرخوار نر هلشتاین با میانگین سن 39 روز در یک آرایش فاکتوریل با چهار تیمار استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل؛ بدون مکمل چربی با سطح پایین پروتئین عبوری (UF-LRUP)، ...  بیشتر

4. تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی رشنوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ گلناز تأسلی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 185-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59023

چکیده
  این آزمایش برای بررسی تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی و محتوای پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری انجام شد. علوفة یونجه در دو مرحلة بلوغ (پیش از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. پروتئین قابل‌دسترس با مدل NRC (2001) و مدل هلندی (DVE/OEB) پیش­بینی شد. در مدل NRC (2001)، علوفة یونجة برداشت‌شده در ...  بیشتر

5. اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها

سوسن ذوالفقاری؛ فرشید فتاح نیا؛ داریوش علیپور

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 201-210

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55652

چکیده
  دو آزمایش برای بررسی اثر فراوردۀ فرعی رازیانه در جیرۀ بره‌های در حال رشد، بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، غلظت متابولیت‌های پلاسما، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی اجرا شد. در آزمایش اول از 20 رأس برۀ نر افشاری × شال در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل شاهد و سطوح ...  بیشتر

6. اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

سید غلامرضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ علی اشرف محرابی اولادی؛ حسن درمانی کوهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 133-142

چکیده
  به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه‌های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب‌زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته ...  بیشتر