مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدباقر زندی؛ محمد رزم کبیر

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 393-400

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29346

چکیده
  هدف از این تحقیق مقایسه شش نرم افزار DFREML، WOMBAT، ASReml، MATVEC، DMU و Thrgibbsf90 از نظر برخی ویژگی ها مانند کاربر پسندی، تسهیلات محاسباتی، صحت و دقت برآورد پارمترهای ژنتیکی و محیطی می‌باشد. برای انجام این کار، از داده‌های شبیه سازی شده و واقعی (صفت وزن تولد و شیرگیری گوسفند بلوچی) در حالت یک و دو صفتی استفاده شد. در همه نرم افزارها به استثنای Thrgibbsf90 ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

محمد رزم کبیر؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 171-178

چکیده
  در این پژوهش از اطلاعات مربوط به دوره اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران که از سال 1375 تا 1387 توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده شامل 872125 رکورد روزآزمون مربوط به 95816 حیوان در 59 گله بود. برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و روش نمونه‌گیری گیبس انجام ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

محمد رزم کبیر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ امیر رشیدی؛ محمد باقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ...  بیشتر